ΠΡΟΦΙΛ

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Φυσικοθεραπευτής MSc, Εργ. Συνεργάτης ΑΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθήνας το 2005. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Magister of Science (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ στη Σερβία, στο διεπιστημονικό πεδίο της Αθλητικής Ιατρικής και Φυσικοθεραπείας. Το μεγάλο του ενδιαφέρον για την παιδιατρική αποκατάσταση τον οδήγησε στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής ειδίκευσης πάνω στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Έχει παρακολουθήσει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων που αφορούν την αναπτυξιακή εκτίμηση και θεραπευτική διαχείριση πρόωρων νεογνών και παιδιών με κινητική δυσλειτουργία.

Από την έναρξη της επαγγελματικής του πορείας εργάζεται σε παιδιατρικά κέντρα αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, από το 2005 έως το 2011 εργάστηκε ως φυσικοθεραπευτής στην ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών, στα τμήματα Θεραπευτικής Φυσικής Αγωγής και Βιοανάδρασης, εφαρμόζοντας προγράμματα θεραπευτικής κολύμβησης/υδροθεραπείας, θεραπευτικής ιππασίας/ιπποθεραπείας και κινησιοθεραπείας-Biofeedback.
Από το 2010 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε κατ’ οίκον θεραπείες και ιδιωτικά κέντρα παρέχοντας υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας σε βρέφη και παιδιά με νευροκινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές.

Από τον Οκτώβριο του 2015 διατελεί Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθήνας.

Παράλληλα, αναπτύσσει έντονη και συστηματική επιστημονική δραστηριότητα συμμετέχοντας με ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις και αναρτήσεις, ως προς το αντικείμενο της παιδονευροαποκατάστασης, σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά φυσικοθεραπείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

o Paediatric Bobath/NDΤ,
o Sensory Integration-SI paediatrics,
o Proprioceptive Neuromuscular Facilitation-PNF,
o Constraint indused Movement Therapy,
o Halliwick Concept for therapists in paediatrics,
o Halliwick/Water Specific Therapy-Pediatrics,
o Watsu,
o Θεραπευτική Ιππασία-Ιπποθεραπεία (TRI/HT).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σκουτέλης Β. & Πετρέλης Μ. Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση σε Συγγενείς Διαταραχές της Έσω Ποδικής Καμάρας (Πλατυποδία-Κοιλοποδία). 2ο Διατμηματικό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας με θέμα «Η Φυσικοθεραπεία στις Αρχές του 21ου αιώνα», Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου 2005

Θεοδωσίου Α., Ρουμπίνη Β. & Σκουτέλης Β. Σχέση Ισομετρικής Δύναμης Καμπτήρων & Εκτεινόντων Μυών της Άρθρωσης του Γόνατος. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με θέμα «Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 17-19 Μαρτίου 2006 (Επιστημονική Ανακοίνωση)

Σκουτέλης Β. Διερευνώντας τη Χρήση του Νευρομυϊκού Ηλεκτρικού Ερεθισμού. Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΛΕΠΑΠ με θέμα «Η Σπαστική Διπληγία στην Εγκεφαλική Παράλυση», Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2008 (Ομιλία)

Σκουτέλης Β.Χ. Ο Ηλεκτρικός Νευρομυϊκός Ερεθισμός ως Συμπληρωματική Θεραπεία στη Σπαστική Εγκεφαλική Παράλυση. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 2010; 6(4): 147-160

Σκουτέλης Β.Χ. Ο Ρόλος της Υδροθεραπείας στην Παιδιατρική Αποκατάσταση. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα «Αναπηρία και σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση», Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011 (Ελεύθερη Ανακοίνωση)

Σκουτέλης Β.Χ. Ο Ηλεκτρικός Ερεθισμός στη Θεραπεία της Σπαστικής Εγκεφαλικής Παράλυσης. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα «Αναπηρία και σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση», Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011 (Ελεύθερη Ανακοίνωση).

Skoutelis V.C. Dynamical Systems Theory as Reflected in Paediatric Hippotherapy. A total Therapeutic Approach: Equine Specific Therapy. XIV International Congress of Therapeutic Horse Riding. Athens, Greece 25-27 Απριλίου 2012 (Ομιλία)

Skoutelis V.C. Aquatic Physical Therapy & Therapeutic Swimming in Pediatrics: Similarities & Differences. 1st European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy. Izmir, Turkey, 21-23 Μαρτίου 2013 (Αναρτημένη Ανακοίνωση)

Σκουτέλης Β.Χ. Ο Υποστηρικτικός Ρόλος του Ηλεκτρικού Νευρομυϊκού Ερεθισμού στη Θεραπευτική & Εκπαιδευτική Διαδικασία Διαχείρισης Μαιευτικής Παράλυσης. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) με θέμα «Η συμβολή της τεχνολογίας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», Μαρούσι-Αθήνα 5-6 Οκτωβρίου 2013 (Ελεύθερη Ανακοίνωση – Βραβείο Καλύτερης Εργασίας)

Σκουτέλης Β. Υδροθεραπεία & Θεραπευτική Κολύμβηση: Διάκριση & Ρόλος στην Παιδιατρική Αποκατάσταση. 13ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου 2013 (Αναρτημένη Ανακοίνωση)

Σκουτέλης Β.Χ. Η Εξέλιξη της Φιλοσοφίας Halliwick από Μέθοδος Διδασκαλίας Κολύμβησης σε Υδρο-φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση: Επιδράσεις στην Κινητική Λειτουργία Αναπήρων Παιδιών (Μέρος Ι). Φυσικοθεραπεία (Επιστημονικό Περιοδικό Π.Σ.Φ.) 2014; 17(2): 15-24

Σκουτέλης Β.Χ. Η Εξέλιξη της Φιλοσοφίας Halliwick από Μέθοδος Διδασκαλίας Κολύμβησης σε Υδρο-φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση: Επιδράσεις στην Κινητική Λειτουργία Αναπήρων Παιδιών (Μέρος IΙ). Φυσικοθεραπεία (Επιστημονικό Περιοδικό Π.Σ.Φ.) 2014; 17(3): 19-24

Σκουτέλης Β. Σε τι Βαθμό Μπορούν να Χρησιμοποιηθούν οι Τεχνικές Κινητοποίησης στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία. 28ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) με θέμα «Δια χειρός θεραπεία στον σπονδυλικό πόνο», Μαρούσι-Αθήνα 8-9 Νοεμβρίου 2014 (Ομιλία)

Σκουτέλης Β.Χ. Η Λειτουργική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Εγκεφαλικής Παράλυσης: Στρατηγική Παρέμβασης Εστιασμένη στη Δραστηριότητα & Συμμετοχή. 3η Επιστημονική Ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρίας Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.) με θέμα «Μέθοδοι Παρέμβασης στις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές», Περιστέρι-Αττική, 18 Ιανουαρίου 2015 (Ομιλία)

Skoutelis V., Ιatrou D. Hydrotherapy as an adjunct to physiotherapy management in an infant with obstetric brachial plexus palsy: a case report. 2nd European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy. Leuven, Belgium, 15-18 Απριλίου 2015 (Αναρτημένη Ανακοίνωση)

Σκουτέλης Β.Χ. Η εξέλιξη της Φυσικοθεραπείας στη διαχείριση παιδιών με διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Από το Έλλειμμα στη Συμμετοχή. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) με θέμα «Από το έλλειμμα στη συμμετοχή», Χολαργός-Αθήνα 4-6 Δεκεμβρίου 2015 (Ομιλία)

Δημητριάδης Ζ., Σκουτέλης Β.Χ., Τσίπρα Ε. Ένα σύγχρονο πλαίσιο κλινικού συλλογισμού στη νευρολογική φυσικοθεραπεία. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) με θέμα «Από το έλλειμμα στη συμμετοχή», Χολαργός-Αθήνα 4-6 Δεκεμβρίου 2015 (Αναρτημένη Ανακοίνωση)

Βιοανάδραση

Καραολή Δημητρίου 105 18345, Μοσχάτο

Τριανταφύλλου Ευριπίδης PT, MSc, MLD IC

Καραολή Δημητρίου 105 18345, Μοσχάτο

Επικοινωνία: 210 482 9303

info@bioanadrasis.com

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ