ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πρόκειται για έναν ιστότοπο που δημιουργήθηκε από μία ομάδα ειδικευμένων θεραπευτών με σκοπό την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωσή σας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής.

Το κίνητρο για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας αποτέλεσε η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για τα προβλήματά υγείας του, τον τρόπο αντιμετώπισής τους και την όσο γίνεται καλύτερη πληροφόρησή του με βάση τα τελευταία επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.

Στην ιστοσελίδα γίνεται αναφορά σε θέματα όπως τα καθημερινά μυοσκελετικά προβλήματα, τις συνήθεις νευρολογικές διαταραχές, τους τραυματισμούς που εμφανίζονται συχνά κατά της διάρκεια της άσκησης, τη γενικότερη ορθοτική και εργονομική υποστήριξη του σώματος. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε τομείς, όχι ιδιαίτερα γνωστούς, όπως η διαχείριση προβλημάτων κινητικής ανάπτυξης των παιδιών, τα χρόνια οιδήματα όπως το λεμφοίδημα και οι τελευταίες κατευθύνσεις στην αντιμετώπισή τους.

Τι είναι φυσικοθεραπεία;

Φυσικοθεραπεία είναι η συντηρητική, μη επεμβατική αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που αφορούν την κίνηση, την καθημερινή δραστηριότητα και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Βασίζεται στη λειτουργική, εκτενή αξιολόγηση της διαταραχής και των συμπτωμάτων, χρησιμοποιώντας τεχνικές κίνησης, αποκατάστασης και φυσικών μέσων με στόχο την ομαλοποίηση του προβλήματος και την επαναφορά στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία.
Ο θεραπευτής λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με άλλες ιατρικές ειδικότητες, εκτελεί μία ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση, σχηματίζει μία λειτουργική διάγνωση, οργανώνει το θεραπευτικό πλάνο, εφαρμόζει το πρόγραμμα θεραπείας μέσω διαφόρων τεχνικών και μέσων ενδεδειγμένων για το πρόβλημα του ασθενή και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και συστάσεις για την αυτοδιαχείριση.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT):
«Η φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και ομάδες ανθρώπων με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και επανάκτηση της μέγιστης δυνατής κινητικής και λειτουργικής ικανότητας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η κίνηση και η λειτουργία απειλούνται από τη γήρανση, τους τραυματισμούς, τον πόνο, ποικίλες παθήσεις, και διάφορες καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η λειτουργική κίνηση αποτελεί το επίκεντρο του να είναι κάποιος υγιής.»
«Η φυσικοθεραπεία αφορά την αναγνώριση και μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής και το προσδόκιμο κίνησης μέσα στα πλαίσια της πρόληψης, της θεραπείας/παρέμβασης και της αποκατάστασης. Αυτό καθοδηγεί τη φυσική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ευεξία. Η φυσικοθεραπεία συμπεριλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικοθεραπευτή, του ασθενούς, των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων, της οικογένειας, των ατόμων που υποστηρίζουν τον ασθενή και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, μέσα σε μία διαδικασία όπου αξιολογείται το προσδόκιμο κίνησης, συμφωνούνται στόχοι, χρησιμοποιώντας γνώση και ικανότητες μοναδικές για τους φυσικοθεραπευτές.»

Περισσότερες πληροφορίες για τον πλήρη ορισμό της φυσικοθεραπείας από την WCPT θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT#appendix_1