ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πόνος στην σπονδυλική στήλη – Οι συνηθέστερες αιτίες

Η σπονδυλική στήλη αποτελεί την πιο συχνά πληττόμενη περιοχή του ανθρωπίνου σώματος. Οι τραυματισμοί, η καθιστική καθημερινότητα, η κακή στάση και η έλλειψη φυσικής κατάστασης αποτελούν του πιο συχνούς προδιαθεσιακούς παράγοντες. Τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζονται συνήθως με άλγος και περιορισμό κίνησης όπως επίσης και με πιθανή περιφερική αντανάκλαση του νευρικού ιστού στην περιφέρεια (μούδιασμα και καυσαλγία) σε άνω ή κάτω άκρα.
Ο όροι οσφυαλγία και αυχεναλγία υπήρξαν επί πολλά έτη ως οι κύριοι χαρακτηρισμοί της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης. Πλέον τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα και πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή της εμβιομηχανικής ανάλυσης της παθολογίας δίνουν τη δυνατότητα ποιοτικότερης διάγνωσης και αξιολόγησης της αιτίας των συμπτωμάτων της σπονδυλικής στήλης
Οι παθήσεις που εμφανίζονται είναι συνήθως οι παρακάτω:

• Δισκικά φαινόμενα – κήλη μεσοσπονδυλίων δίσκων, εκφύλιση μεσοσπονδυλιου δίσκου
• Προβλήματα στένωσης είτε αυτά σχετίζονται με τον σπονδυλικό σωλήνα ή με τα μεσοσπονδύλια τρήματα
• Αρθρίτιδα οπισθοπλάγιων σπονδυλικών αρθρώσεων – facet syndrome
• Διαταραχή της δομικής συνέχειας των σπονδυλικών σωμάτων – αστάθεια, σπονδυλολίσθηση
• Λύση της συνέχειας των σπονδυλικών σωμάτων – σπονδυλόλυση
• Μυϊκές ανισορροπίες
• Υπερκινητικότητα – αστάθεια

Τα περισσότερα προβλήματα στην σπονδυλική στήλη συνήθως σχετίζονται με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Η ευρύτητα και ποικιλία στους ορισμούς που σχετίζονται με την παθολογία των μεσοσπονδύλιων δίσκων τις περισσότερες φορές επιφέρει μια σύγχυση στους πάσχοντες και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ξεκάθαρη εικόνα της φύσης του προβλήματος τους.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορούν να συνυπάρχουν παραπάνω από μια παθολογίες. Για αυτό το λόγο θα αναφέρουμε κάποιους συνδυασμούς δυσλειτουργιών της σπονδυλικής στήλης οι οποίοι επιδημιολογικά εμφανίζουν την μεγαλύτερη συχνότητα. Ενδεικτικά θα αναφερθούν

Δισκικά φαινόμενα – κήλη μεσοσπονδυλίων δίσκων, εκφύλιση μεσοσπονδυλιου δίσκου

• Διαταραχή της δομικής συνέχειας των σπονδυλικών σωμάτων – αστάθεια, σπονδυλολίσθηση. Λύση της συνέχειας των σπονδυλικών σωμάτων – σπονδυλόλυση

Προβλήματα στένωσης είτε αυτά σχετίζονται με τον σπονδυλικό σωλήνα ή με τα μεσοσπονδύλια τρήματα. Αρθρίτιδα οπισθοπλάγιων σπονδυλικών αρθρώσεων

Θεραπεία και αποκατάσταση
Το πλάνο θεραπείας εκπονείται σε τρία βασικά στάδια.

Πρώτο στάδιο
Ενδελεχής αξιολόγηση του προβλήματος και των συνισταμένων παραγόντων που είτε προκαλούν τα υπάρχοντα συμπτώματα είτε συμβάλλουν στην διατήρηση αυτών. Η αναγνώριση όλων των εμπλεκομένων παραγόντων αποτελεί βασικό κομμάτι της όλης θεραπευτικής προσέγγισης με στόχο την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Η αξιολόγηση αφορά πλήρη έλεγχο των αρθρικών δομών, των μυϊκών στοιχείων και του νευρικού ιστού. Η χρήση επίσης της εμβιομηχανικής αξιολόγησης της κίνησης και της στάσης τόσο της πάσχουσας περιοχής όσο και ολόκληρου του σώματος με κλινική εξέταση αλλά και με εξοπλισμό ανάλυσης κίνησης-βάδισης συντελεί στην ολοκληρωμένη κλινική αναγνώριση της αιτίας του προβλήματος του ασθενή. Η σημασία της ολοκληρωμένης αξιολόγησης του ασθενούς τονίζεται από το γεγονός ότι πολλά από τα κλινικά στοιχεία δεν μπορούν να διαπιστωθούν με τις υπάρχουσες απεικονιστικές μεθόδους.

Δεύτερο στάδιο
Εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών επιλογών που στοχεύει στη μείωση της οξύτητας των συμπτωμάτων και κυρίως στην αντιμετώπιση της μηχανικής ή μη αιτίας που οδηγεί στην εμφάνιση αυτών. Έμφαση δίνεται στην γρήγορη αντιμετώπιση της υπάρχουσας φλεγμονής, στην αποκατάσταση των αρθρικών δυσλειτουργιών, στην βελτίωση της μηχανικής και μεταβολικής λειτουργίας του νευρικού ιστού όπως επίσης και στην αποκατάσταση της παρακείμενης μυϊκής λειτουργίας (μυϊκή σπασμοί, trigger point, ανελαστικοί – αδύναμοι μύες, μυϊκή αναχαίτηση).

Τρίτο στάδιο
Στόχος είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας του θεραπευτικού αποτελέσματος, η οποία επιτυγχάνεται πρώτον με την εμβιομηχανική διόρθωση των λάθος κινητικών προτύπων ή στάσεων του σώματος που συντελούν στη δημιουργία του προβλήματος και δεύτερον με τη θεραπευτική άσκηση που ως απαραίτητο συστατικό της αποκατάστασης οδηγεί στη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

 

Μιχαλόπουλος Θ. Χρήστος
Φυσικοθεραπευτής BSc, MT IMTA

http://www.bioanadrasis.com

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΙΑΤΡΟΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ