ΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πελματιαία Απονευρωσίτιδα

Πελματιαία Απονευρωσίτιδα – Συντηρητική Προσέγγιση και Ορθωτική υποστήριξη

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα αποτελεί την πιο συχνή παθολογία του άκρου πόδα. Ειδικά στο χώρο του αθλητισμού παρατηρείται αρκετά συχνά σε δρομείς μακρινών αποστάσεων.

Στην συγκεκριμένη παθολογία ο ιστός που αποτελεί την πηγή των συμπτωμάτων είναι η πελματιαία απονεύρωση. Πρόκειται για μία παχιά και εξαιρετικά ισχυρή δέσμη συνδετικού ιστού, που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του πέλματος, από την πτέρνα έως τις κεφαλές των μεταταρσίων. Είναι αρκετά επιφανειακός ιστός και για αυτό ψηλαφάται αρκετά εύκολα. Σε περιόδους έξαρσης των συμπτωμάτων η ψηλάφηση του ιστού μπορεί να είναι αρκετά επώδυνη.

Παράγοντες όπως η μορφολογία του ποδιού, το εύρος κίνησης αρθρώσεων, οι αθλητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, το είδος των υποδημάτων και το σωματικό βάρος σχετίζονται με την εμφάνιση της πελματιαίας απονευρωσίτιδας. Σύνηθες σύμπτωμα αποτελεί ο αυξημένος πόνος στην περιοχή της πελματιαίας απονεύρωσης μετά από ακινησία, ιδιαίτερα κατά την πρωινή έγερση. Παρόμοια αύξηση των συμπτωμάτων παρατηρείται μετά από παρατεταμένη ή έντονη φόρτιση, όπως η συνεχής ορθοστασία. Σαφέστατα, η εμπεριστατωμένη κλινική εξέταση θα πρέπει να αποκλείσει την παρουσία άλλων ορθοπεδικών προβλημάτων που μπορούν να προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Για παράδειγμα, ακόμα και προβλήματα στην μέση μπορούν να συμβάλλουν σε πόνο στις φτέρνες και στα πέλματα.

Η συντηρητική θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται είναι πολύπλευρη. Περιλαμβάνει μέσα όπως η επιλεκτική κινητοποίηση αρθρώσεων και μαλακών μορίων, η εφαρμογή διατάσεων και ειδικών περιδέσεων (taping), η χρήση νυχτερινού νάρθηκα, η φαρμακευτική υποστήριξη, οι τοπικές εγχύσεις καθώς και οι στρατηγικές αποφόρτισης . Σημαντική παράμετρος της συντηρητικής αντιμετώπισης αποτελεί η εφαρμογή ειδικών ορθωτικών πελμάτων. Σύγχρονα δεδομένα αναφέρουν ότι τα ορθωτικά πέλματα μπορούν προσφέρουν μείωση του πόνου και βελτίωσης της λειτουργικότητας σε άτομα με πελματιαία απονευρωσίτιδα.

DSC_0031

Ένας βασικός παράγοντας διόρθωσης του άκρου πόδα μέσω του ορθωτικού πέλματος είναι η υποστήριξη του έσω επιμήκους τόξου. Το έσω επίμηκες τόξο αποτελεί αυτό που πρακτικά αναφέρεται ως ποδική καμάρα και παρατηρείται στο εσωτερικό του άκρου πόδα.

DSC_0291a_lzn

Φυσιολογικά έχει ένα ομαλό ελλειπτικό σχήμα. Σε περιπτώσεις που η ποδική καμάρα είναι πολύ υψηλή η παρέκκλιση αναφέρεται ως κοιλοποδία, ενώ σε περιπτώσεις που η ποδική καμάρα μειώνεται ή εξαλείφεται η παρέκκλιση αναφέρεται ως πλατυποδία. Ερευνητικά δεδομένα συσχετίζουν την ύπαρξη πελματιαίας απονευρωσίτιδας και στα δύο είδη παρεκκλίσεων του άκρου πόδα. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως η κοιλοποδία και η πλατυποδία επηρεάζουν τα φορτία που ασκούνται στην πελματιαία απονεύρωση, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα για μηχανική δυσλειτουργία και την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Μία επιπρόσθετη διόρθωση που παρέχεται μέσω της κατασκευής ορθωτικών πελμάτων είναι η ανακατανομή των πιέσεων στην περιοχή του οπίσθιου άκρου πόδα, από όπου εκφύεται η πελματιαία απονεύρωση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνολικής γεωμετρίας του πέλματος, καθώς και από την επιλογή της πυκνότητας και της διαμόρφωσης του υλικού που χρησιμοποιείται.

DSC_0083

Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή ενός πέλματος θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη στην μορφολογία του ποδιού, στις λειτουργικές ανάγκες του ασθενή και να συνυπολογίζει άλλες παραμέτρους, όπως πιθανές παράπλευρες παθολογίες. Για παράδειγμα, η επιλογή υλικών μπορεί να παρέχει επιπρόσθετη αντικραδασμική προστασία σε ένα δρομέα μακρινών αποστάσεων. Αντίστοιχα, η εξομάλυνση των πιέσεων μπορεί να αποτελεί βασική παράμετρο σε ένα άτομο με αρθρίτιδα ή σακχαρώδη διαβήτη. Τέλος, η παρακολούθηση της θεραπευτικής επίδρασης του πέλματος μέσα στο χρόνο και η πιθανή προσαρμογή ή αντικατάσταση του μπορούν να αποτελούν παράγοντες βελτιστοποίησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

 

Κυπριώτης Kώστας 
Φυσικοθεραπευτής  MSc, IMTT Instructor, IBITA IC.

http://www.bioanadrasis.com

http://www.idiokinisis.gr

 

Αναφορές

1) Martin RL, Davenport TE, Reischl SF, McPoil TG, Matheson JW, Wukich DK, McDonough CM; American Physical Therapy Association (2014) Heel pain-plantar fasciitis: revision 2014. J Orthop Sports Phys Ther. 44(11):A1-33. URL: http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2014.0303

2) Uden H, Boesch E, Kumar S. Plantar fasciitis – to jab or to support? A systematic review of the current best evidence. J Multidiscip Healthc. 2011;4:155-164. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104687/pdf/jmdh-4-155.pdf

3) The American College of Foot and Ankle Orthopedics & Medicine (2006) Prescription Custom Foot Orthoses Practice Guidelines. URL: http://www.acfaom.org/pg1103.pdf

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ