ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σπαστικότητα: Υπάρχουν λύσεις?

Η σπαστικότητα είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε παθήσεις ή κακώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η σκλήρυνση κατά πλάκας, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού. Αν και έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί της σπαστικότητας βασικό χαρακτηριστικό αποτελούν οι διακοπτόμενες ή  συνεχείς μυϊκές συσπάσεις που πραγματοποιούνται εκτός της θέλησης του ασθενή. Η σπαστικότητα μπορεί να συμβάλλει σε προβλήματα της καθημερινότητας σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις. Ενδεικτικά μπορεί να δυσχεραίνει τη χρήση του άνω άκρου  κατά την προσπάθεια  χρήσης αντικειμένων. Μπορεί να επηρεάζει τον άκρο πόδα με αντίκτυπο στην ισορροπία κατά την όρθια θέση και τη βάδιση. Παράλληλα, οι παρατεταμένες θέσεις των μελών σε περιπτώσεις υψηλής σπαστικότητας μπορεί να εμποδίζουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό τους.

spasticity-img-1

Παλαιότερες θεωρήσεις σχετικά με τη σπαστικότητα την απέδιδαν  αποκλειστικά σε παθολογικούς νευρολογικούς μηχανισμούς. Σύγχρονα δεδομένα προσθέτουν άλλους 2 παράγοντες που συμμετέχουν στην αύξηση και τη διατήρηση της σπαστικότητας: α) τις  προσαρμογές στους μυς και το συνδετικό ιστό, καθώς και β) τις διαδικασίες μάθησης.

Συγκεκριμένα, η έλλειψη εκούσιας δραστηριοποίησης καθώς και οι παρατεταμένες θέσεις που λαμβάνουν τα μέλη του σώματος που προσβάλλονται από σπαστικότητα οδηγούν μέσα στο χρόνο σε βράχυνση μυϊκών ομάδων, καθώς και σε αντίστοιχες ρικνώσεις του δέρματος και των συνδετικών ιστών. Οι αλλαγές αυτές με τη σειρά τους οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη ακαμψία των μελών που εκλαμβάνεται κλινικά ως μεγαλύτερη σπαστικότητα. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί πως  στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η σπαστικότητα μεταβάλλεται με βάση τη δραστηριότητα που εκτελείται ή τη θέση που λαμβάνει το άτομο. Για παράδειγμα μπορεί η σπαστικότητα στο άνω άκρο να είναι μικρότερη σε καθιστή θέση σε σχέση με την όρθια θέση ή τη βάδιση. Μάλιστα φαίνεται πως η επανάληψη δραστηριοτήτων που αυξάνουν τη σπαστικότητα μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυροποίηση και παγίωση του φαινομένου μέσω διεργασιών μάθησης.

Μέσα από τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και παγιοποίηση της σπαστικότητας προκύπτουν και τα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία των εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Στο νευρικό τμήμα του προβλήματος ο ειδικός ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει  φαρμακολογικούς παράγοντες που μπορούν να μειώσουν τη σπαστικότητα. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να αφορούν χορήγηση από το στόμα ή και την έγχυσή τους απευθείας στους μυς όπου απαιτείται.  Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η δυνατότητα χειρουργικής εμφύτευσης αντλίας η οποία παρέχει αυτοματοποιημένα την απαραίτητη δόση του φαρμάκου σε στοχευμένα σημεία του νευρικού συστήματος.  Στο χειρουργικό τομέα άπτονται και επεμβάσεις επιμήκυνσης μυών που έχουν υποστεί μόνιμη βράχυνση λόγω χρόνιων επιπτώσεων της σπαστικότητας. Αυτό βέβαια είναι σχετικά σπάνιο για ενήλικες ασθενείς που προσβάλλονται από νευρολογικές παθήσεις και πιο συχνό σε περιπτώσεις βρεφών ή παιδιών που αντιμετωπίζουν νευρολογικά προβλήματα.

Παράλληλα, όπως αναδείχθηκε προηγουμένως είναι σημαντικό να αναλυθεί σε ποιες καθημερινές θέσεις αυξάνεται η σπαστικότητα του ασθενή. Έχει παρατηρηθεί πως η κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενή στο κρεβάτι και το κάθισμα εμποδίζει την σταδιακή αύξηση της σπαστικότητας και την πρόκληση μονίμων αλλαγών σε μυς και συνδετικό ιστό. Ειδικοί τεχνικοί και θεραπευτές μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην διαδικασία τοποθέτησης του ασθενή στο κρεβάτι ή στην καθιστή θέση μέσω ειδικής διαμόρφωσης του αναπηρικού αμαξιδίου, εξατομικευμένης τροποποίησης του χώρου διαβίωσης ή ακόμα και κατασκευής ναρθήκων ηρεμίας για το άνω ή το κάτω άκρο κατόπιν ιατρικής συνταγογράφησης.

Επιπρόσθετα, η εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μπορεί να αυξάνει τη σπαστικότητα. Η λύση εδώ δεν είναι η αποφυγή εκτέλεσης όλων των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων. Αυτό θα οδηγούσε σε σαφώς μεγαλύτερα προβλήματα. Αντίθετα οι ειδικοί θεραπευτές της κίνησης (φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) μπορούν  να διερευνήσουν αν είναι εφικτό οι δραστηριότητες να εκτελεστούν με  τρόπο που να διεγείρει όσο δυνατόν λιγότερο τη  σπαστικότητα, χωρίς ταυτόχρονα να προκαλείται λειτουργικό έλλειμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κλινικά μέσω εξειδικευμένων θεραπευτικών χειρισμών, συμβουλευτική και κατάλληλη διευθέτηση του περιβάλλοντος.  Αυτή η διαδικασία βασίζεται εν μέρει στις κλινικές παρατηρήσεις που πραγματοποίησε η Berta Bobath στο Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα.

Με βάση τις αρχικές εργασίες της Bobath καθώς και την εξέλιξη που προήλθε από μετέπειτα κλινικούς θεραπευτές και εκπαιδευτικούς της προσέγγισης Bobath στη νευροαποκατάσταση, ο κλινικός θεραπευτής μπορεί να διερευνήσει τρόπους εξομάλυνσης του τόνου κατά την διαδικασία επανεκπαίδευσης λειτουργικών δραστηριοτήτων.  Κατά αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η περαιτέρω  «μάθηση» της σπαστικότητας μαζί με την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, σύγχρονα δεδομένα έχουν αναδείξει και άλλες θεραπευτικές πράξεις ως χρήσιμες για την μείωση της σπαστικότητας όπως η εφαρμογή συγκεκριμένων λειτουργικών ασκήσεων ενδυνάμωσης, η εξειδικευμένη εφαρμογή διατάσεων καθώς και μορφές ηλεκτρικής διέγερσης.

DSC_0206

Σταδιακά καθώς η απόδοση του ασθενή βελτιώνεται μέσω μηχανισμών νευρικής και μυϊκής πλαστικότητας η θεραπευτική βοήθεια που χρειάζεται ο ασθενής μειώνεται. Ιδανικά ο στόχος είναι να επιτευχθεί η πλήρης ανεξαρτησία του ασθενή σε όσο περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές συνθήκες είναι εφικτό. Να σημειωθεί βέβαια πως μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται η μείωση ή η αποφυγή αύξησης της σπαστικότητας και όχι η πλήρης αναστροφή.

Πρέπει να σημειωθεί πως η θεραπεία της σπαστικότητας δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, την εξομάλυνση ορθοπεδικών προβλημάτων,  την καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αν η θεραπεία της σπαστικότητας δεν εξυπηρετεί κάποιον από αυτούς τους σκοπούς δεν έχει και ξεκάθαρη αιτία πραγματοποίησης.

DSC_0136

Επίσης, νεότερα δεδομένα δείχνουν πως η επίτευξη των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσα από την επανάληψη θετικών συμπεριφορών, καθώς και την αποφυγή συμπεριφορών ενισχυτικών προς τη σπαστικότητα. Είναι συχνό φαινόμενο η μείωση της σπαστικότητας κατά την πραγματοποίηση φυσικοθεραπευτικών ή εργοθεραπευτικών συνεδριών, αλλά η επανεμφάνιση  της μετά το πέρας της θεραπείας κατά τις δραστηριότητες μεταφοράς, σίτισης και προσωπικής υγιεινής. Κλινικά η εκπαίδευση των ατόμων που βοηθούν τον ασθενή (νοσηλευτής, φροντιστής, οικογένεια) στην καθημερινότητα του μπορεί να βοηθήσει στην εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων με τη λιγότερη δυνατή ανάπτυξη της σπαστικότητας. Παρόμοια εκπαίδευση μπορεί να γίνει για την κατάλληλη  τοποθέτηση στο κρεβάτι ή την καρέκλα από τις πρώτες ημέρες έναρξης του νευρολογικού προβλήματος.

 

Κυπριώτης Kώστας
Φυσικοθεραπευτής MSc, IMTT Instructor, Bobath (IBITA) instructor

http://www.bioanadrasis.com

http://www.idiokinisis.gr

 

 

Βιβλιογραφία

·         Gjelsvik BB (2008) The Bobath Concept in Adult Neurology. 1st Edition. Thieme, Stuttgard, Germany

·         ΙΒΙΤΑ (1996) Theoretical Assumptions. 12th Annual Meeting IBITA. www.Ibita.org

·         Kheder A, Nair KPS (2012) Spasticity: pathophysiology, evaluation and management. Practical Neurology. 12:289–298

·         Li S, Francisco GE (2015) New insights into the pathophysiology of post-stroke spasticity. Frontiers in Human Neuroscience (9):192: 1 – 9

·         Pandyan AD, Gregoric M, Barnes MP, Wood D, Van Wijck F, Burridge J, Hermens H, Johnson GR (2005) Spasticity: clinical perceptions, neurological realities and meaningful

measurement. Disabil Rehabil. 7-21;27(1-2):2-6

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ