ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ποιές είναι οι βασικές διαφορές των μεθόδων Clinical Pilates και Classic Pilates?

 

pilates2

Το 1990 κάποιοι Αυστραλοί φυσικοθεραπευτές ενσωμάτωσαν ασκήσεις και εξοπλισμό Pilates  στα θεραπευτικά τους πρωτόκολλα στους τομείς της ορθοπεδικής, της νευρολογίας, της γηριατρικής και του χρόνιου πόνου. Έτσι ξεκίνησαν μια διαδικασία τροποποίησης της αυθεντικής τεχνικής που είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Πρόκειται για την εξέλιξη και διαφοροποίηση της παραδοσιακής μεθόδου Pilates σύμφωνα με τις σύγχρονες γνώσεις γύρω από την εμβιομηχανική ανάλυση και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

 

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές των μεθόδων clinical Pilates και Classic Pilates?

 

Classic Pilates Clinical Pilates
Γενική σταθεροποίηση και κινητοποίηση χωρίς την σωστή υποστήριξη από την εν τω βάθει σταθεροποίηση Αναζήτηση της σωστής ενεργοποίησης των εν τω βάθει σταθεροποιών (χρόνος μυϊκής επιστράτευσης, κατάλληλη δύναμη και αντοχή)
Κοιλιακή αναπνοή (καμία ενσωμάτωση επιστρατευμένου εγκάρσιου κοιλιακού) Στρατηγική χρήση της αναπνοής ως υποβοήθηση του εν τω βάθει σταθεροποιητικού μηχανισμού
 

 

-Μπλοκαρισμένη λειτουργιά διαφράγματος από υπερβολική επιστράτευση του εγκάρσιου κοιλιακού

-Εκπνοή την στιγμή της μέγιστης προσπάθειας

-Τυποποιημένη εκπνοή

Ικανότητα χρήσης της αναπνοής ως εργαλείο για τη διευκόλυνση ή άσκηση της γενικής σταθεροποίησης κατά την κινητική επίδοση
 

-Τυποποιημένη εκτίμηση στάσης σε κατηγορίες

-Τμηματική αξιολόγηση μυϊκών ανισορροπιών

Στατική και δυναμική αξιολόγηση των γενικών ανισορροπιών του μυοπεριτοναϊκού συστήματος
-Διορθώσεις ανά σωματική περιοχή χωρίς γενική προσέγγιση-Διορθώσεις ανά παθολογία γενικές και μη εξειδικευμένες για συγκεκριμένη συμπτωματολογία Γενικές διορθώσεις των δυσλειτουργιών της κίνησης σε σχέση με την εκάστοτε παθολογία και συμπτωματολογία
-Δίνεται προτεραιότητα στην ποικιλία των ασκήσεων πολλές φόρες με πρόωρη χρήση ακατάλληλων φορτίων

-Κινήσεις διάτασης κοντά στο μέγιστο εύρος τροχιάς των αρθρώσεων

-Δίνεται προτεραιότητα περισσότερο στην σταθεροποίηση παρά στο εύρος της κίνησης

-Αρχικά δίνονται ασκήσεις των οποίων η εκτέλεση δεν προϋποθέτει μια καλή σταθεροποίηση και στατική ευθυγράμμιση και μόνο όταν ο ασκούμενος καταφέρει την ποιοτική ενεργοποίηση του εν τω βάθει σταθεροποιητικού μηχανισμού προχωρεί σε αύξηση φορτίων και εύρους τροχιάς.

Κινητική διόρθωση με την διαμεσολάβηση του εκπαιδευτή κατά την συνεδρία Εκπαίδευση στρατηγικών κινητικής εκμάθησης με πυρήνα την επίγνωση του ασκούμενου
Ο ασθενής δεν είναι σε θέση να εξελίξει στρατηγικές όσο αφορά την κινητική του δραστηριότητα έξω από το μάθημα

2514115-d3fb2340a814b526289cd25430a99341

Ο ασθενής γίνεται ικανός να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα όποια αντισταθμιστικά κινητικά πρότυπα είχε υιοθετήσει και να τα αντικαταστήσει με πιο λειτουργικά ακόμα και εκτός της θεραπευτικής συνεδρίας

k3077907

 

 

-Εστίαση στην κίνηση για τον γενικό έλεγχο της στάσης χωρίς να επισημαίνονται οι αισθητηριακές αντιλήψεις-Προτίμηση χρήσης καθρέπτη Εστίαση στην ιδιοδεκτικότητα για να γίνει αντιληπτή η αίσθηση της σε σχέση με την θέση στον χώρο, την απαιτούμενη προσπάθεια και την ταχύτητα εκτέλεσης της κίνησης
 

Επικράτηση λεκτικής προσέγγισης (επεξήγηση εκτέλεσης της κίνησης με λόγια)

 

Επικράτηση προσέγγισης μέσω της επαφής (επεξήγηση μέσω ιδιοδεκτικής εμπειρίας)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ